Sunday, April 25 – 2 Samuel 24
Monday, April 26 – Psalm 59
Tuesday, April 27 – 2 Corinthians 1
Wednesday, April 28 – 2 Corinthians 2-3
Thursday, April 29 – 2 Corinthians 4
Friday, April 30 – 2 Corinthians 5
Saturday, May 1 – 2 Corinthians 6