Sunday, September 5 – 2 Chronicles 20
Monday, September 6 – Psalm 82-83
Tuesday, September 7 – 2 Chronicles 21
Wednesday, September 8 –2 Chronicles 22
Thursday, September 9 – 2 Chronicles 23
Friday, September 10 – 2 Chronicles 24
Saturday, September 11 – 2 Chronicles 25