Sunday, September 12 – 2 Chronicles 26-27
Monday, September 13 – Psalm 84
Tuesday, September 14 – 2 Chronicles 28
Wednesday, September 15 –2 Chronicles 29
Thursday, September 16 – 2 Chronicles 30
Friday, September 17 – 2 Chronicles 31
Saturday, September 18 – 2 Chronicles 32