Sunday, September 19 – 2 Chronicles 33
Monday, September 20 – Psalm 85
Tuesday, September 21 – 2 Chronicles 34
Wednesday, September 22 –2 Chronicles 35
Thursday, September 23 – 2 Chronicles 36
Friday, September 24 – Colossians 1
Saturday, September 25 – Colossians 2